"בית אב" הנו בית להתחדשות תורנית בישראל. המרכז הוקם לאור השאיפה ההולכת וגוברת של רבים לקיים מפגש אישי וחי בין מקורות התורה לבין הצרכים הקיומיים של הפרט, הקהילה והחברה ובין יהדות ליצירה.
בית אב הוקם בשנת 2001 ביוזמתו ותחת ניהולו של הרב דוב ברקוביץ. בשלושים השנים האחרונות הוא מעורב במסגרות לימוד ומחקר להתחדשות הוראת התורה והעצמת יצירה יהודית בשיח הציבורי בישראל.
בית אב שם לו למטרה לחקור, לפתח וליישם שיטות חדשות בלימוד התורה ככלי להבנת ערכי היהדות תוך שימת דגש על פיתוח כוחות היצירה ואחריות חברתית מתוך שילוב בין תורה, נפש ויצירה.

    בבית אב מספר אגפים:
 
תורת החיבורים: עומק התורה ועומק האדם.
אדם תורני יוצר.
ברכת החיים ועבודת האדם.
אקטיביזם קהילתי והלכה מעצבת חברה.
שיח אחים על בסיס ערכי היהדות.