קורסים שבוצעו בשנות הלימודים האחרונות

בית מדרש "תלמוד חי" להתחדשות הוראת תורה שבעל פה -הרב צוריאל וינר והרב דוב ברקוביץ

בית המדרש מכשיר רמי"ם ואברכים  המעוניינים להשתלב בחינוך תורני, בבירור התפיסה הרעיונית – רוחנית העומדת בשורש הסוגיות התלמודיות.

לימוד גמרא בעיון תוך כדי בירור של התפיסה הרעיונית שעומדת בשורש מחלוקות וסוגיות. פרטים ודעות שונים מוסיפים הבנה ברעיון עמוק שהוא הלכתי, מוסרי ורוחני, רעיון שהגמרא מעצבת ובונה בהדרגה. לסוגיא זו ישנו חוט מקשר החורז אותה מראשיתה לסופה. השאלות והתשובות מבררות את המושגים, והדעות השונות מאירות את הגיון העניין ממבט אחר. ככל שהמאמר מאולץ יותר, מתברר שהוא משמעותי וחשוב יותר להבנת העניין. גם לימוד האגדה שבגמרא קשור לבניית המושגים המרכזיים של הנושא. פיתוח נושא באופן מגובש ושיטתי נמשך לאורך סוגיא שלמה, ממשנה למשנה, ועד לפרק שלם.

התכנית כוללת סדנאות העובדות על איכות המפגש האנושי – רוחני בין מחנך לתלמיד, תוך כדי התנסות אישית.

בית מדרש "תלמוד חי" לנשים – הרב דוב ברקוביץ, הרב צוריאל ווינר וצוות "בית אב".

בית המדרש מיועד לנשים בעלות יכולת עצמאית בלימוד גמרא. התכנים זהים לבית המדרש לגברים. יום הלימודים מורכב מ: הדרכה מתודית, חברותות, שעור גמרא בשיטת בית מדרש "תלמוד חי", עבודה סדנאית להפנמת החומר הנלמד.

בית מדרש "תלמוד חי" באנגלית – הרב דוב ברקוביץ.


עיון במושגי יסוד רעיוניים וקיומיים בתורה שבעל פה, פרשיות שבוע וחגי ישראל.

השעורים מתרכזים בבירור פשט משניות והרחבת המושגים בסוגיות נבחרות בתלמוד.

תורה – נפש – יצירה – סדנה לאנשי חינוך ולמטפלים – הרב דוב ברקוביץ ויונדב קפלון

הסדנה מכשירה לעבודה המשלבת בין העיוני והחוויתי – יצירתי בחינוך לאישיות תוך כדי תהליך של התנסות אישית. נעסוק בבירור היסודות הרוחניים והתרבותיים במשבר האמון הקיים בין שכבת הלומדים ושכבת המלמדים ברבים ממוסדות החינוך.

נלמד סוגיות נבחרות העוסקות בתחומים של דמיון, סמכותיות וחופש, כוחות היצירה באדם, יסוד הברכה בעולם, מושג העצמיות בכתבי הרב קוק, תוך בדיקת קשר העומק בין הבירור העיוני לבין התשתית הרוחנית.

"יוסף מוקיר שבת" – לימוד וכתיבה יוצרת – יונדב קפלון.

מעבדה רוחנית, חינוכית לעיצוב דרך עבודה המשלבת לימוד עיוני מעמיק שמטרתו חשיפת מושגי- תשתית תורניים לבין לימוד דרך החוויה, הרגש והדמיון.

מטרת בית המדרש לעצב מסגרת עבודה לבנין אישיות האדם – בהקשר אישי ובהקשר של עבודה חינוכית – מתוך המפגש הבונה של האדם כפי שהוא עם תורת השם.

הקורס מיועד  לבוגרי סדנאות "בית אב", או לאחרים בעלי רקע בתחום לאחר ראיון אישי עם המנחים.


"נשמת אדא תלמדנו" (הבעש"ט) – סדנת מנחים בתורת החיבורים – יונדב קפלון.


בסדנה שולבו לימוד כתיבה, התנסות יצירתית וגישות טיפוליות – במגמה להכשיר מחנכים, מנחים ויועצים במגוון תחומי החיבורים שבין התורה והחיים:

  1. "שכינה ביניהם" – לימוד הזוגיות לאור תורת הקבלה והחסידות (על פי משנת הרב יצחק גינצבורג) על רקע ובשילוב תובנות פסיכולוגיות מודרניות.
  2. ביבליוגרפיה בהשראת מקורות קודש.
  3. "נשמת אדם תלמדנו" – בהשראת האמונה וההוראה הזו של הבעש"ט. עיון בקטעים נבחרים מתוך הזוהר, "כתר שם טוב", "מי השילוח" וכתבי הרב קוק זצ"ל – במגמה לשרטט קווי-מתאר ראשוניים.

השתלמות למורים לאמנויות – יצירה לאור מקורות היהדות – הרב דוב ברקובץ, אשר דהן, ליאורה לוי.

השתלמות ייחודית  בשיתוף המנהל לחינוך דתי במשרד החינוך המבוססת על מחקרים והתנסות מעשית של צוות "בית אב". משנה סדורה של מסגרת רעיונית – תורנית עבור בית מדרש יוצר, דיונים ובירורים של שאלות חינוכיות, רוחניות, ומעשיות בתחומי האמנויות השונים בגיל התיכון, והתנסות מעשית. בתיאום עם רוויטל שטרן מפרי"ת לאמנויות במינהל הדתי.

סדנה בכתיבה יוצרת על בסיס מקורות היהדות – אמונה אלון.


תהליך של התנסות אישית עבור מי שמעוניין לפתח את יכולת הכתיבה בהקשר האישי והיצירתי, לאלה השואפים לשפר את יכולת היצירה האישית וגם לאלה המעוניינים לעבור תהליך של מודעות עצמית באמצעות הכתיבה היוצרת.

רבים מאיתנו מתקשים לתת ביטוי הולם לעולם הפנימי העשיר שבתוכינו. הכתיבה תשאב מחמרים אישיים וממקורות יהודיים הרלוונטיים לשאלות יסוד בעיצוב הזהות האישית.


סדנת אמנות ברוח היהדות – כיתת אמן - אשר דהן.


הסדנה משלבת עבודה מעשית בשפת האמנות העכשווית עם לימוד סוגיות ביהדות המתייחסות ליוצר וליצירה.

בדיקת תהליכים ביצירה, מודעות ופיתוח תפישה של יוצר יהודי.

הסדנה מיועדת לאמנים, מורים לאמנות ורציניים בעלי זיקה לתחום. העבודה בקבוצה קטנה וביחס אישי.

סדנה בכתיבה יוצרת על בסיס מקורות היהדות לצעירים וצעירים ברוחם – יונה דרעי.

תהליך של התנסות אישית עבור מי שמעוניין לפתח את יכולת הכתיבה. רבים מאתנו מתקשים לתת ביטוי הולם לעולם הפנימי העשיר שבתוכינו. כתיבה יוצרת עשויה להוות כלי בעזרתו נוכל להתמודד באפן טוב ויעיל יותר עם דילמות אישיות קשות, בהן אנו נתקלים בחיי היום יום, ולעצב את העולם הפנימי שלנו באופן חי ומתהווה.

בית היוצר - קבוצת לימוד לאמנים ומורים לאמנות

מפגש לימוד אחת לשבועיים של יוצרים ומורים לאמנות העוסקים בתחומי התיאטרון, התנועה, המוסיקה והאמנות הפלסטית. הקבוצה לומדת ממגוון מקורות, ביחס לשאלות יסוד מעולם היצירה והשפעתן על בניית אישיות אמונית יוצרת ועל התחדשות התרבות הישראלית. הקבוצה שוקדת על תכניות לימודים המפתחות גישה חופשית לחיבור בין יהדות ואמנות בתחומים אלו.
כחלק מבית היוצר מתקיים גם מחקר בנושא יהדות ויצירה אמנותית על ידי אשר דהן והרב דב ברקוביץ.
בירור סוגיות מרכזיות בתחום היהדות והיצירה, איתור מקורות וסידורם השיטתי, כתיבת תוכניות לימודים, יעוץ והדרכה לגופים הפועלים בתחום.
בין הנושאים: חופש וגבולות בתהליך היצירה, סיפור הבריאה כדגם לתהליך היצירה באדם, המקדש, היחס לחפץ, התכוונות ועיצוב סביבה תרבותית.

דמיון מודרך – עמית קדם.

דמיון מודרך הינו שיטה טיפולית המאפשרת לאדם להתבונן בנבכי נפשו. ללא תלות בפתרונות חיצוניים יכול אדם למצוא ולאתר את נקודות הכשל הפנימיות. מתוך התבוננות  פשוטה יגלה האדם את הכוחות הטמונים בו ואת התשובות הנובעות מתוכו.

שיטה זו המבוססת על נסיון מעשי רב מועברת על ידי עמית קדם בקבוצות נפרדות לגברים ונשים. הקורס מיועד למעוניינים בכלים לעבודה עצמית ובמעוניינים לרכוש כלים טיפוליים איכותיים.


"זאת הפעם"? – סדנה ביסודות הזוגיות לנשים – הרבנית הדסה פרומן.


לימוד והתבוננות ביסודות המרכיבים את הזוגיות. לימוד מקורות הלכתיים, אגדתיים ומקורות נוספים בנושאים של טהרה, צניעות וקדושת הקשר. עבודה משולבת של לימוד, חברותא ועבודה אישית

מידע כללי