קורסים תשס"ח    


 בית מדרש "תלמוד חי"

לימוד משולב של פרק משנה, סוגיות בתלמודים, בבלי וירושלמי ועיון בסוגיות מדרש ואגדה, תוך כדי חשיפת מושגי העומק המעצבים את גילוי של התורה
שבעל פה והמתחדדים שוב ושוב לאורך הדורות.

לימוד משנה וגמרא בעיון תוך כדי בירור של התפיסה הרעיונית-רוחנית שעומדת בשורש הסוגיות התלמודיות. פרטים ודעות שונות מוסיפים הבנה במהלך שהוא הלכתי, מוסרי ורוחני, מהלך שהתלמוד מעצב ובונה בהדרגה. השאלות והתשובות מבררות את המושגים, והדעות השונות מאירות את הגיון העניין ממבטים שונים.


מעבדה רוחנית-חינוכית לעיצוב דרך עבודה המשלבת לימוד עיוני מעמיק שמטרתו חשיפת מושגי תשתית תורניים לבין לימוד דרך החוויה, הרגש והדמיון. דיונים חינוכיים ורעיוניים נערכים לשם בירור מסגרת של "עבודה אישית" שתסייע ללומד להפנים את הנלמד בנפשו ובחייו ולהפגיש אותו עם סוגיות
חשובות במציאות החברתית הסובבת.

יום ד' 9:30 - 15:30

לימוד מסכת עבודה זרה


יסודות רוחניים והלכתיים במשנה ובסוגיות נבחרות בגמרא על רקע עיון בעקרונות תורניים שורשיים בהם עיצבו חכמי התלמוד את היחס בין היהודי והלא יהודי.

יום ד

הכנת מקורות - 19:30 - 20:15 
שעור ודיון  - 20:20 - 21:15


       

Bet Midrash "Talmud Chai" in English (Mishna) - Rabbi Dov Berkovits

Study of the intellectual, spiritual and historical foundations of the Torah Shebaal Peh. This year we will concentrate on in-depth study of the interface of jewish and non-jewish saciety spiritually and economically


יום ד'
18:30 - 20:12


קבוצת מחקר ועבודה ביהדות ואקולוגיה


הכנת מצע רעיוני והלכתי לשינוי בתודעה ובהרגלי חיים של משפחות וקהילות בישראל ביחסן לסוגיות
הבוערות בתחום הסביבה.

סדנת אמנות ברוח היהדות - כיתת אמן - אשר דהן

הסדנה משלבת עבודה מעשית בשפת האמנות העכשווית עם לימוד סוגיות ביהדות המתייחסות ליוצרה וליצירה. בדיקת תהליכים ביצירה, מודעות ופיתוח תפישה של יוצר יהודיהסדנה מיועדת לאמנים, מורים לאמנות ורציניים בעלי זיקה לתחום. העבודה בקבוצה קטנה וביחס אישי


סדנת יצירה במדבר - אשר דהן

קשר בין העצמי לבורא ולבריאה. התחברות עמוקה בין היחיד לסביבה דרך מודעות ויצירה בחומרים מקומיים.

חווית התקשרות בלתי אמצעית בשפת האמנות העכשווית.

הסדנה מיועדת לרכזי ומורי מגמות אמנות, לקבוצות תלמידים ולקבוצות עצמאיות.


פעילות למגמות אמנות


סדרת סדנאות משולבות (עיוני ומעשי) - יצירה חפשית עם חיבור למושגי עומק ביהדות.

*הדרכה בהתפתחות מגמת האמנות.
*הנחייה וליווי לקראת פרויקט הגמר.
*מגוון הרצאות אמן בליווי שקופיות והדגמות.
*מהלך יצירתי האישית.
*האמנות כשפה רוחנית.
*אמן יוצר מקום - מקום יוצר אמן.
*שורשי התפיסה היהודית באמנות החופשית.