תכנית לימודים – "בית אב ליצירה והתחדשות בתורה"

שנת הלימודים תשס"ט."מקדש החיים" – סמינר לימוד ויצירה.


בשנת הלימודים תשס"ט ייפתח סמינר מיוחד לעוסקים בתחום "תורת החיבורים" – שילוב עומק התורה ועומק האדם. הסמינר יורכב משתי יחידות מרכזיות:

 • לימוד בחברותא ושיעור של הרב דוב ברקוביץ (כשעתיים וחצי).

 • יחידת דיון משותף או תרגיל יצירה. אחריות ליחידה זו תהיה של משתתפי הסמינר (שעה וחצי - שעתיים).


כותרת הסמינר "מקדש החיים" מתייחסת לבירור מקיף ביסודות הברכה ושפע החיים על בסיס סוגיות שונות במקרא ובמדרש, במשנה ובגמרא, ובחסידות. במהלך השנה הלימוד יתחלק לשלושה חלקים עיקריים:

 1. גן עדן – בית המקדש – יסודות הברכה ושפע החיים בצורתם הבראשיתיים כפי שהם מעצבים הנמצאים את ההתקשרויות שבסיפור גן עדן ובפירוט מבנה המקדש וצורת כליו.

 2. קניין – יצירה – האזכור הראשון של הפעל "קנה" מופיע בפסוק "קניתי איש את ה'", דברי חווה שעת לידת הבן הראשון. פסוק זה כמו רבים אחרים מרמז לעומק הקשר בין יסוד הקניין – הפנימי והחיצוני – לבין פעולת היצירה באדם. נרחיב ביחס של התורה לכוחות היצירה באדם על בסיס פסוקים בתנ"ך, במשנה, בגמרא וקטעים מספרות הקבלה.

 3. תיקון השבת – תיקון החיים – בשורש תהליך היצירה נמצאת הזיקה בין התכוננות ורצון לבין הלא מודע. מגמת התיקון הכרוכה בעבודה פנימית תלויה ביכולת לעבוד בשני האפיקים יחד. נעסוק בשורשים ההלכתיים והרוחניים של קדושת השבת וקדושת יום כיפור כמבנים אב טיפוסיים לעבודה תמידית זו.


השיעורים יתקיימו אחת לשבוע בימי רביעי שלוש פעמים בחודש (שעות אחרי הצהריים או הערב – לא נקבע סופית). משך המפגש – ארבע עד ארבע וחצי שעות. המפגש יתקיים ברחוב הפלמ"ח 24 בירושלים מאחרי סוכות עד סוף יולי – במשך כ -28 מפגשים.


דמי לימוד – 3960 ₪. 


שיעור במשנה - הרב דוב ברקוביץ.


לימוד המשנה הוא חלק אינטגראלי מהמפגש המעמיק בתורה שבעל פה. הוא מחייב נקודת הקשבה לתוכן של המשנה ולניגון המיוחד שלה בשונה מצורת ההקשבה לגמרא. הקשבה שכזו דורשת קודם כל אמון בנוסח המשנה ובמבנה שלה. רבי יהודה הנשיא ערך את המשנה מתוך השראה לשונית, תחבירית וספרותית שיש בה בחינה של תורה שבכתב. סוד ההקשבה היא ביכולת לקלוט לא רק את הנאמר במפורש והנראה לעין, אלא גם את המרומז והטמון ברזי הלשון, התחביר והעריכה.


במשך הדורות והתקופות גילוי התורה בעולם לבש צורות שונות. כאמור, המשנה עומדת בין ההופעה של התורה במקרא בתקופת בית המקדש הראשון לבין היפרטותם והרחבתם של מושגי יסוד תורניים בסוגיות הגמרא. משום כך בניסוח המשנה מתגלות שתי תכונות מיוחדות המסייעות להבנת מהותה של התורה שבעל פה ושפה המיוחדת.


 1. שילוב ראשוני ושורשי ביותר בין הלכה ואגדה.

 2. הגדרתן של מצוות ומושגי יסוד תורניים ברמה עקרונית.


לשיעור שלוש מטרות:

 1. רכישת הכלים המיוחדים ללימוד המשנה.

 2. חשיפת מימדי העומק של המשנה, "נשמתה", בכדי לעמוד על שורשים ועקרונות.

 3. תרגום היסודות התורניים שייחשפו לעבודה אישית ולהתמודדות עם סוגיות ערכיות העומדות על הפרק בחברה הישראלית.


נעסוק בתשעה – עשרה נושאים במחשבת חז"ל כפי שהם הובנו על ידי חכמי המשנה מתוך לימוד המשנה.


בין הנושאים: מהות הקדושה, תפיסת האחדות, מרכיבי ההלכה ודרכה מול שאלות המציאות, סוגיות של שליטה וכוחניות בזוגיות וביחסים אחרים, האנושי והא-להי במהפכה החינוכית של הלל הזקן, הטרגדיה של ה"ארבעה שנכנסו לפרדס", ועוד.


השיעור פתוח למורים, לסטודנטים, ולבעלי ניסיון בלימוד מהציבור הרחב.


השיעורים יתקיימו אחת לשבוע בימי רביעי (שעות אחרי הצהריים או הערב – לא נקבע סופית). משך המפגש – כשעתיים. המפגש יתקיים ברחוב הפלמ"ח 24 בירושלים מאחרי סוכות עד סוף יולי – במשך כ -38 שבועות.


דמי לימוד – 2,700 ₪.


באם הנך מעוניין/ת להצטרף לאחת מהתכניות שלח/י הטופס המצ"ב בתחתית המייל ודמי הרשמה בסכום של 450 ₪ לבית אב. (דמי ההרשמה ינוכו משכר הלימוד). ניתן לשלם שכר הלימוד בשישה תשלומים.


פתיחת המסגרת מותנית בקבוצה של 10 משתתפים לפחות עד לראש השנה. במידה והקורס לא יפתח דמי הרשמה יוחזרו.


בשאלות והבהרות ניתן לפנות במייל של בית אב, השאר/י גם מס' טלפון ואנו נחזור אליכם.Philosophy The Mishnah as a Source for the Study of Basic Concepts in Jewish

The study of Mishnah is a unique and fundamental aspect of an in-depth and personal encounter with the Torah. It requires the ability to listen carefully not only to the content of the Mishnah, but also to its special music. The inspired editing of the Mishnah by Rabbi Yehudah Hanasi and his teachers requires a careful reading of the language, the syntax and the literary structure of each halacha and of the narrative of larger segments such as chapters. Our goal in listening to the Mishnah is not only to understand the ideational logic of the law, but also to sense the spiritual depths that are hinted at in the richness of its expression.

The Mishnah stands at the crossroads between the Tanach and the Gemarra. As a result study of the Mishnah offers a unique insight into the very nature of the Torah and of its language of life. This is especially true with regards to the fundamental unity of halacha, aggada and kabbalistic imagery and to the relationship between the details of the halacha and primary and essential Torah concepts.

The Mishnah class will concentrate on three goals:

 1. understanding the unique tools necessary for the study of Mishnah.

 2. learning to "uncover" the meaning of primary and essential Torah concepts, the "soul" of the Mishna.

 3. translating those concepts into areas of personal, community and social meaning.

We will concentrate on nine or ten basic concepts in Jewish philosophy as they were understood by the scholars of the Mishnah – approximately one per month. These concepts include: the nature of holiness, the concept of the unity of God, the dynamics of the halacha, issues of control and power in marriage, the human dimension in Hillel's educational revolution, the tragedy of the four scholars who "entered the Pardes" and more.

The class is open to teachers, students and members of the general public who have had experience in Torah study.

The class will meet on Wednesday evenings at 24 Rehov Hapalmach from 19:00 – 20:45 (subject to minor change) from immediately after Sukkot until the end of July – approximately 38 weeks.

The tuition for the class is 2,700 sh to be paid in six monthly installments.

Interested participants should register for the class by filling out the enclosed form and sending it to Bet Av along with the first of the monthly payments. The class will take place if there is a minimum registration of ten students by Rosh Hashana. If the class does not take place, the money will be refunded.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - -- - - - -- -


בקשת הרשמה – לתכניתפרטים אישיים


----------- -------------- ---------------- -------------------------------

שם פרטי (name) שם משפחה תעודת זהות ( (id or passport number כתובת ((address מיקוד------------- --------------- ----- -------------- ---------------

טלפון בבית ((telephone טלפון בעבודה ((tel. at work טלפון נייד ((cell מספר פקס ((fax_________@__________

דואר אלקטרוני ((email


מצ"ב צ'ק מס' ______ דמי הרשמה בסכום של 450 Registration check for 450 sh – check # __