רשימת סדנאות ושיעוריםמספר

סידורי

שם השיעור

שם הסדנה

משך ואופי

(שעות אקדמאיות)

תיאור כללי

שם מעביר הסדנא

1

אחריות סביבתית תורנית


לימוד משותף

מפגש אחד - שעתיים

לימוד אודות מה שמכונה היום "אחריות סביבתית" דרך מסע משותף בפרשיות התורה.


הרב שאול דוד יודלמן

2

אחריות של היחיד לרבים


לימוד משותף

מפגש אחד-

שעתיים

סוגיות אקולוגיות בתורה, במדרש ובהלכה המדגישות את יסוד אחריות היחיד לצורכי הכלל .

הרב שאול דוד יודלמן3

אחריות הציבור על המים

לימוד משותף

מפגש אחד עד שני מפגשים-

שעתיים כל מפגש

התוספתא במסכת בבא מציעא מתארת מציאות קרובה לשלנו מבחינת משק המים. הסדנא תעסוק במציאות ההלכתית והמוסרית שהתוספתא מציגה תוך כדי בירור של המציאות שלנו והדרישה המוסרית הנגזרת ממנה.

דוד סנה

4

ברכת החיים

לימוד משותף עם אפשרות להשלמה בתרגילי כתיבה

שניים עד ארבעה מפגשים

שעתיים כל מפגש-ללא כתיבה שלוש שעות- כולל כתיבה

יחס התורה למשאב המים כדוגמא לשאלת ניצול משאבי הטבע והיחס הנכון לברכה הא-להית שבבריאה

הרב דוב ברקוביץ

5

"גבול שם להם בל יעברון"

לימוד משותף

שלוש שעות

ההתחממות הגלובאלית והשלכותיה מנקודת מבט יהודית. המפגש יכלול מבוא מדעי להבנת התופעה והיכרות עם התיאוריות השונות להסברתה.


אהרן אריאל לביא

6

האקולוגיה של ההוויה


סדנא: לימוד כולל כתיבה

ארבעה עד חמשה מפגשים

שעתיים עד שלוש שעות כל מפגש

תיאור פרשיות הבריאה מגלה שני סוגי אחריות ומחויבות כלפי העולם. הסדנא מהווה קריאה למסע בבניית תודעתו של האדם ובניית הקשר שלו עם העולם שסביבו. הלימוד יתמקד בפרקים הפותחים של התורה וסיפורו של נוח, קטעי משנה ותורות חסידיות.דוד סנה

7

"מבשרי אחזה א-לוה"

לימוד חווייתי

שלושה מפגשים כולל יציאה לשטח

שלוש שעות כל מפגש

התבוננות בטבע וההתפעלות ממנו מתוך בירור חסידי ורוחני המבקש לגעת בנפש מתוך הסתכלות בשרשי הוויית החיבור שבין האדם לטבע.

אהרן אריאל לביא

8

מקדש החיים (קורס שנתי בימי רביעי אחה"צ).

לימוד בחברותא ושיעור – שלוש שעות.

דיון משותף או תרגיל יצירה – שעתיים.

סמינר לעוסקים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי. בירור מקיף אודות יסודות הברכה ושפע החיים במקרא, במדרש, בתלמוד ובחסידות.

נושאים עיקריים – גן עדן ובית המקדש, כוחות היצירה באדם, תיקון החיים – תיקון השבת.


הרב דוב ברקוביץ

9

"ונתתי ערים לשבת"

תכנון עירוני מהתורה

לימוד משותף

שעתיים

חקר המקורות התורניים מגלה כיצד החילו חז"ל את עולמה הרוחני של התורה על בניין ערי ישראל


הרב שאול דוד יודלמן

10

יחס התורה ליצר הצרכנות והרכושנות

לימוד משותף

שלושה מפגשים שעתיים כל מפגש


נחשוף את יסודות התורה המבקשים לכונן "תרבות אנושית אחרת" בה האדם יוצר, קונה וצורך רק את מה שהוא זקוק לו כדי להעצים את ברכת החיים של הבורא. הלימוד יתמקד בקטעים מהמקרא, המדרש, המשנה, הגמרא והחסידות.


הרב דוב ברקוביץ

11

"לא כארץ מצרים היא א' "

לימוד משותף

שעתיים

שאלת המים וההשגחה, כהזמנה לבחינת משבר הטכנולוגיה ויחסנו אל הטבע


אהרן אריאל לביא

12"לא כארץ מצרים היא ב' "לימוד משותף

שני מפגשים

שעתיים כל מפגשבפרשנות התורה ובמקורות הגותיים יש לזהות שתי תפיסות יסוד אודות מהותה של ארץ ישראל בכל הנוגע למימוש הברכה הא-להית בה. נבדוק את ההשלכות של תפיסות אלו ביחס לשאלות האקולוגיות הבוערות.


דוד סנה
13

"לא יחפור אדם בור" – תכנון בר קיימא תורני-סביבתי

לימוד משותף

שילוב מקורות מקצועיים ועבודה אישית יוצרת

בין מפגש אחד לארבעה מפגשים

שעתיים כל מפגש

כיצד עוברים מעולם של הימנעות מנזק לעולם אל תכנון בר קיימא המקיים את הסביבה. נלמד מקורות ממסכת בבא בתרא ומתורות רבי נתן מברסלב תוך שילוב היכרות עם שיטות תכנון ברות קיימא. נסיים עם התבוננות בהקשר הנפשי-אישי דרך תרגילי יצירה.

איתי יוסף לחמן

14

להכיר את שדותינו

לימוד משותף

שעתיים עם אפשרות להאריך עד ארבע שעות

קווי-יסוד לבניית חינוך לטבע על פי היהדות, כולל מודל פילוח גילאי לפי נושאים. מומלץ כשיעור משולב סדנא לאנשי חינוך.

אהרן אריאל לביא

15

"לעבדה ולשמרה" – שאלת האדם והטבע לאור היהדות

לימוד משולב בקריאת טכסטים מהתחום האקולוגי המקצועי

כולל דיון בקבוצות

שניים או שלוש מפגשים

שעתיים עד שלוש שעות כל מפגש


שאלת האדם והטבע לאור היהדות, תוך השוואה לפילוסופיה הסביבתית בעולם.

אהרן אריאל לביא

16

"מאימתי מזכירין גבורות גשמים" – התבוננות אחרת על משבר המים הנוכחי

לימוד משותף

שילוב מקורות מקצועיים ועבודה אישית יוצרת

בין מפגש אחד לארבעה מפגשים

שעתיים כל מפגשנלמד קטעים ממסכת תענית ותורות רבי נחמן מברסלב העוסקים במקומם של המים וחסרונם בחיינו. ניגע בדרכים האישיות דרכן כל אחד יכול להתמודד עם משבר המים. ננסה להבין את מקום הבצורת בחיינו דרך תרגילי יצירה. הצעות מעשיות לחיסכון ביתי במים

איתי יוסף לחמן

17

"קניתי איש את הוי' "

לימוד משותף

שעתיים

הבנת הקשר הכלכלי-סביבתי, והתבוננות בשורשיו הרוחניים-חברתיים לאור הקבלה והחסידות

אהרן אריאל לביא


18

שבת – דרך האמצע לאקולוגיה יהודית

לימוד משותף

שילוב מקורות מקצועיים ועבודה אישית יוצרת

בין מפגש אחד לארבעה מפגשים

שעתיים כל מפגש

נלמד קטעים ממסכת שבת ומהחסידות. דרך לימוד ל"ט מלאכות וסוגיות מוקצה ניצור תמונת עולם של תפקידינו בתיקון העולם וגבולות השימוש בו.

איתי יוסף לחמן
ניתן להזמין סדנאות באנגלית.


לקבלת פרטים או לתיאום מפגש עם חבר מרכז יש לפנות ל:

חנה שביט במשרד בית אב – 02-5630358

איתי יוסף - 057-3106270

דואר אלקטרוני הליכות עולם – halichotolam@gm