מאין אנו שותים ?
                                                    
 משבר המים בישראל

                   
 
 כינוס העוסק בהתייחסות למים בארץ ישראל לאור שאלת הקשר בין מקורות היהדות והמשבר הסביבתי.

:בתכנית

סדנאות ולימוד משותף (נפרדות ומעורבות)

14:00-17:00

הרצאות (הרב יובל שרלו והרב מיכי יוספי)

17:30-19:00

תפילת ראש-חודש חגיגית

19:00-19:30

רב-שיח בהשתתפות רבנים ואנשי רוח (הרב דב ברקוביץ, הרב יואל שוורץ והרב רא"ם הכהן)

19:30-21:00

דברי סיכום

21:00-21:30

     בין הנושאים:

המעמד הסמלי של ירידת הגשמים במקרא ומשמעותו לימינו. 
האם יש "דרך יהודית" לשמירת הבריאה?
חובת החיסכון במים עפ"י ההלכה.
האם יש ערבות סביבתית יהודית כלפי אומות העולם?
היחס למים כמשאב רוחני (כולל סדנא מיוחדת לנשים).

יום ג', כ"ט שבט (5.2.08), היכל שלמה
(רח' קינג ג'ורג', ירושלים, ליד ביהכנ"ס הגדול)

לפרטים:
050-2226164 (דוד)
bet_av@netvision.net.il
www.bet-av.co.il

דמי כניסה לכיסוי ההוצאות: 20 שקלים
דוכני מזון ומכירת מוצרים אקולוגיים במקום