תכנית עבודה לקבוצת מחקר באקולוגיה.מטרות פרויקט המחקר


 • יצירת גשר בין הידע המקצועי בתחום האקולוגיה והשפה המיוחדת לו לבין מקורות הלכתיים והגותיים תורניים והשפה המיוחדת להם. שימת דגש על ההתאמה בין מושגי יסוד מקצועיים בתחום האקולוגיה לבין ארבעה ערכי יסוד במקורות התורניים – היחס לבריאה של ה', היחס לזולת-הלכות חסד ודיני נזיקין, עיצוב קהילה חיה בעלת יחסי גומלין עם סביבתה הטבעית ושמירת הבריאות של האדם ומשפחתו

 • יצירת תשתית הלכתית ורעיונית לשינוי תודעה והרגלי עשייה ביחס לשלוש בעיות מרכזיות במשבר האקולוגי הישראלי והעולמי – שימוש במים, באנרגיה ובמחזור פסולת. בעיות אלו יהוו פרדיגמות בשתי בעיות שורש בהקשר האקולוגי: הדרך שהאדם משתמש במשאבים טבעיים חיוניים והדרך שבה הוא מייצר, לכלוך, פסולת וזיהום.

 • יצירת בסיס להוצאת מסקנות המחקר במסגרת כתיבת מאמרים וחומרי חינוך ובמסגרת כנסים תורניים-אקדמיים לציבור הרחב.


שלבי העבודה.


קבוצת מחקר.


 • 15.8.07 – 15.10.07

  • הגדרת מסגרת העבודה כולל חלוקת משימות לכל משתתף.

  • הגדרת נושאים מרכזיים בהם תעסוק הקבוצה.

  • בניית ביבליוגרפיה תורנית ומדעית וקריאתה.

  • מפגשים ודיון עם יעל ביגר וטליה שניידר על המשבר האקולוגי בישראל והמלצותיהן לנושאים בהם הקבוצה תתרכז.

  • בחירת צוות היגוי של ארבעה חברים בעליה מומחיות בתחומים אקולוגים ואו תורניים הנוגעים לנושא המחקר.


 • 15.10.07-15.1.08 – מחקר בנושא המים – נושא המים ייחקר כפרדיגמה לשאלה הבסיסית והמקיפה של השימוש במשאבים טבעיים חיוניים.

  • פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות במים כמקור לחיים וכשורש מריבות וסכסוכים.

  • סוגיות מרכזיות בתלמוד ובהלכה המגדירות את השימוש הנכון במקורות מים למיניהם.

  • הכרת אופן השימוש במים במדינת ישראל כולל: מקורות מים, התפלת מים והשימוש המשני במים למשק החקלאי. מפגש עם ד"ר ישעיהו בר אור המדען הראשי במשרד איכות הסביבה וקריאת חומרים רלוונטיים.

  • הפניית שאלות הלכתיות לרבנים.

  • הגדרת צעדים מעשיים מומלצים למשפחות וקהילות דתיות בנושא השימוש במים.

  • כתיבת מס' מאמרים מתוך הסתכלות תורנית מדעית על השימוש במים כמסמל את היחס התורני לברכת ה' הטמונה במשאבים החיוניים שבבריאה ובטבע.


 • 15.01.08 -15.4.07 – מחקר בנושא השימוש באנרגיה תוך שימת דגש על השפעת השימוש הביתי והקהילתי על התחממות כדור הארץ.

  • סוגיות מרכזיות בתלמוד ובהלכה המגדירות את האחריות של האדם בהקשר של הלכות נזיקין בנושא עשן, חום וריח הנפלטים מביתו או ממקור מלאכתו.

  • לימוד נושאים אלו ספרי שאלות ותשובות מרכזיים לאורך הדורות במטרה לבחון את התייחסות ההלכה להתפתחות היכולת האנושית להשתמש באנרגיה ולזהם דרכה את הסביבה.

  • מחקר מקורי להגדרת מעמד האטמוספרה בהלכה ואת שאלת אחריות האדם בהקשר של דיני נזיקין או מצוות בל תשחית להתחממות כדור הארץ.

  • הכרת הטכניקות הזמינות לשימוש באנרגיה במשק הביתי במדינת ישראל ותרומת החברה הישראלית לבעיית התחממות כדור הארץ.

  • הפניית שאלות הלכתיות לרבנים.

  • הגדרת צעדים מעשיים מומלצים למשפחות וקהילות דתיות בנושא השימוש באנרגיה.

  • כתיבת מס' מאמרים מתוך הסתכלות תורנית מדעית על השימוש באנרגיה כמשקף את יחס התורה לאחריות האדם לזיהום סביבתו ולחובתו לשמר את הבריאה.

 • 1.5.00 – 1.8.08 – מחזור פסולת.

  • איסוף מקורות במשנה ובתלמוד המזכירים את הרגלי אבותינו לנצל את הפסולת הנוצרת בבתיהם לשימוש משני בבית, בחקלאות ובתעשייה.

  • בדיקה בספרי הלכה ובספרי שאלות ותשובות האם מצוות בל תשחית מחייבת מחזור פסולת.

  • בדיקת ספרי הלכה וספרי שאלות ותשובות במטרה ללמוד את הוראת התורה הלכתית ומחשבתית אודות הרגלי צרכנות הקשורים לבעיית הפסולת.

  • הכרת דוגמאות מעשיות של בתים, שכונות ועיירות בישראל המיישמים שיטות שונות של מחזור פסולת ופסולת אורגנית. קריאת חומר המתאר שיטות מעשיות המיושמות במקומות שונים בעולם.

  • הפניית שאלות הלכתיות לרבנים.

  • הגדרת צעדים מעשיים מומלצים למשפחות וקהילות דתיות בנושא מחזור פסולת.

  • כתיבת מס' מאמרים מתוך הסתכלות תורנית מדעית על השימוש המשני בפסולת במסגרת החובה של בל תשחית.
כנסים


יתקיימו שלושה כנסים. לאחר כל שלב יתקיים כנס תורני מדעי לציבור הרחב בהשתתפות חברי צוות ההיגוי, רבנים ומדענים העוסקים בנושא.


 • כנס בנושא השימוש במים – בין התאריכים 1.2.08 – 10.2.08.

 • כנס בנושא השימוש באנרגיה והתחממות כדור הארץ – בין התאריכים 1.5.08 -15.5.08.

 • כנס בנושא מחזור פסולת – בין התאריכים 1.9.08 – 10.9.08.כתיבה ועריכת המחקר


שלב זה יבוצע בין התאריכים 1.6.08 – 31.12.08


 • איסוף מאמרי המחקר, סכומים ותיעוד הכנסים ועריכתם.

 • הפצת החומר הכתוב בעיתונות ובכתבי עת בציבור החרדי והציוני דתי.

 • עריכת חוברת לשימוש במסגרות פורמאליות וא-פורמאליות.