- חפץ -

השתלמות מורים לאמנות, בחינוך הדתי

תשס"ה – 2005-2004

מורים יקרים,

 

לקראת שנת הלימודים תשס"ה הבאה עלינו לטובה אנו פותחים מחזור שני להשתלמות בתחומי אמנות ותאטרון בשיתוף עם מנהל החינוך הדתי.

שני כיוונים עיקריים – עיוני ומעשי - מאפיינים את פעילות ההשתלמות בשנה זו והם כרוכים במטרה להעשיר את תוכן מגמות האמנות והתיאטרון בחינוך הדתי. פעולה אחת עוסקת עיסוק ביקורתי – השוואתי בסוגיות מרכזיות ותופעות ברות משמעות שהשפיעו השפעה ניכרת במהלך התפתחות האמנות המודרנית. מהות הפעולה, להגיב תגובה יהודית רלוונטית, מתוך כוונה לבסס השקפה יהודית ביצירה החופשית המסוגלת לקיים דיאלוג פורה עם עולם האמנות העכשווי.

הפעולה השנייה נועדה לגבש הצעה שתאפשר התעוררות הדיון המקצועי במפגש – אמנות ויהדות. ההצעה המוגשת להלן מתייחסת לאפשרות העשרת המפגש עם מגמות אמנות בית-ספריות תוך שימוש בתרגילי סדנא אפקטיביים המונעים מן הניסיון שנרכש בבית אב והפנמת הרעיונות העולים בהשתלמות.

מטרות ההשתלמות:

גיבוש והעמקת התודעה, ההשקפה והזהות היהודית של המורה לאמנות דרך היצירה החופשית באמנות סיוע בעיצוב לימודי האמנויות בחמ"ד.


נושא ההשתלמות:

"החפץ האמנותי" – תכליתו ומשמעותו בהשקפת היצירה היהודית.

עיקרי התוכנית המעשית:

·                    לימוד נקודות יסוד בהשקפה.

·                    הרצאות אורח – מגמות עכשוויות באמנות ישראלית. הגות מקצועית בהשוואה לתרבות  יהודית.

·                    תרגילי פתיחה בביטוי החופשי – סדנת עבודה.

·                    "החפץ" – סדנת יצירה, פרוייקט אישי בליווי מקצועי + לימוד סוגיות בונשא.

·                    ביקור בתערוכה, הצגה.

·                    דיונים מה שבין ההשתלמות לנעשה בתחום.

·                    תצוגה ואירוע סיום.

 

היקף ההשתלמות: 112 שעות במפגשים דו שבועיים (4 שעות למפגש).

הפעילות תתקיים בבית אב, רח' הפלמ"ח 42, ירושלים.

התחלה מיד לאחר החגים. 


למשתתפים יוענק גמול השתלמות.


צוות ההוראה:

 • הרב דוב ברקוביץ – ראש בית אב. מחבר הגות בתרבות, חינוך ומחשבת ישראל.

 • אשר דהן – אמן, מפתח תוכנית להוראת האמנות ברוח היהדות. מציג תדיר מעבודותיו.

 • ליאורה לוי – מנהלת מגמת אמנות באולפנית טבריה, בוגרת בית אב.

מרכז הפעילות והניסוי – רויטל שטרן, מנהלת היחידה לתקשורת ואמנויות בחמ"ד


המעוניינים בקבלת פרטים נוספים יצרו קשר עם:

רויטל שטרן: 184282-650          

בית אב: 8530365-20  


לוח מפגשים

 • פתיחה – 10.11.04 – כ"ו חשון תשס"ה.
 • 4 – 2 – סדנה מעשית – תרגיל פתיחה ודיון על חמרים מהשטח של המשתתפים. 24.11.04, 1.12.04, 29.12.04 – י"א כסלו, י"ח כסלו, י"ז טבת.
 • 7 –5- עקרונות יסוד למצע רעיוני ליצירה חופשית של אדם מאמין – למוד עיוני, סדנה מעשית בעקבות תכנית בית אב לפרוייקט אישי במסגרת בגרות באולפנית טבריה. 5.1.05, 19.1.05, 2.2.05 – כ"ד טבת, ט' שבט, כ"ג שבט.
 • 9 –8 – עקרונות יסוד וכו' : תגובות למהלך הרעיוני תוך כדי דיון בשאלת יישומו בהוראה מעשית. 12.3.05 – ז' אדר א' כ"א אדר א'. 
 • 10 – הצגת פרוייקט אישי והרצאת אורח. 16.3.05, ה' אדר ב'.
 • 18 –11 – סדנה מעשית בפרוייקט האישי של המשתתפים מלווה במסגרת לימודית עיונית בנושא "החפץ". 30.3.05, 13.4.05, 4.5.05, 18.5.05, 1.6.05, 8.6.05, 15.6.05, 29.6.05, י"ט אדר ב', ד' ניסן, כ"ה ניסן, ט' אייר, כ"ג אייר, א' סיון ח' סיון, כ"ב סיון.
 • 20 – 19 – הצגת פרוייקטים של המשתתפים (ימים מלאים – 8 שעות). 5.7.05, 6.7.05, כ"ב סיון, כ"ט סיון.
 • 21 – יום סיכום ההשתלמות (יום ארוך – 5 שעות). 13.7.05, ו' תמוז.