השתלמות מורים – יצירתיות בחינוך
בית הספר כמסגרת לעיצוב הזהות האישית של המורה והתלמיד
.
 

 

ההשתלמות מבקשת לחולל תהליך של שינוי בדרך ההתייחסות של מנהלים ומורים להווי הבית ספרי. שינוי זה מתמקד בשאלת בית הספר כמסגרת להנחלת ידע או לעיצוב האישיות הרוחנית של הנמצאים בו – צעירים ומבוגרים כאחד.

המיוחד בהשתלמות זו הנו בהכרת שיטה מעשית מובנית לחיבור בין הממד השכלי בלמידה לבין השימוש בדמיון וברגש. שיטה זו המכונה "תורת החיבורים – תורה, נפש, יצירה" – מטרתה להביא להעמקה עיונית והפנמה קיומית כאחת. 

"תורת החיבורים" בנויה על יכולת המורה לשלב מספר מתודות יחד, "מסורתיים" ו"יצירתיים", ליצור תהליך התנסותי אישי שלו ושל תלמידיו. במסגרת ההשתלמות, שמטרתה להדגים את השיטה, בכוונת צוות "בית אב-יצירה והתחדשות בתורה ליצור מפגש בלתי אמצעי עם מקורות חז"ל המתארים את בית המדרש ככור ההיתוך של זהות אישית וקהילתית בשילוב עם רכישת כלים בתחום היצירתי וההפנמתי. כמו כן ידונו שאלות שהמשתתפים יציגו מהשטח הנוגעות ביצירת בית ספר כחלל לעיצוב האישיות הרוחנית-ערכית של המורה והתלמיד כאחת. 

 • שימוש בתהליכי הפנמה, כגון יצירה כתיבה יוצרת ושימוש באמנויות השונות ככלים לימודיים בהוראה תורנית.
 • הוראה בכל המקצועות התורניים לשם בנין האישיות של התלמיד.
 • עבודה עם צוות המורים על עיצוב חלל אנושי בכתה שיאפשר אווירת לימוד של נתינת אימון להבעה חופשית ויצירתיות של התלמידים.
 • חיבורים בין לימוד שכלתני ללימוד דרך הדמיון, החוויה והרגש.
 • חינוך לאמונה כמרכיב בסיסי מההווי האישי של המורה ושל התלמיד.
   

תכנית השתלמות מדגמית: (4 ש"א לכל מפגש)


 1. תאום צפיות – מהי המטרה העיקרית של בית הספר? להנחיל ידע או לעצב אישיות וזהות- מה אני מבקש מההשתלמות בהקשר זה (שעתיים). "שדים בבית מדרש", סיפורי חז"ל על מתחים בין מורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם בחינוך התורני. מוד וסדנה (שעתיים).


 1. המשך "סיפורי שדים בבית המדרש" – תרגיל קבוצתי – חוויות מכוננות ואנטי מכוננות של לימוד ערכי מעצב זהות. התרגיל יתבצע בחידים, בקבוצות של שלוש ובפורום מלא. לימוד וסדנה (שעתיים).


 1. בית הספר כבית מדרש יוצר – למוד מקורות מדרשיים וחסידיים וסדנת יצירה משותפת סביב שאלות הקשורות לתפקידי מנהל, מורים ויועצים בחלל בית ספרי שמטרתו לעצב תהליך של יצירה חופשית משותפת של מורים ותלמידים (4 שעות).


 1. "נשמת אדם תלמדנו" – עומק הטכסט ועומק נפש הלומדת. שעור וסדנת כתיבה. החשיבות של חשיפת "מחשבות זרות" בבניין הזהות האישית של התלמיד והדגמה בהוראת נביאים שמביאה לגילוי נפש הלומד ככלי להבנת הנלמד (4 שעות).


 1. עומק ההקשבה לאדם ולטכסט – תורת ה"שאלה הטובה ולא התשובה הטובה" : ההקשבה כבסיס להווי הבין אנושי בכתה, הקשבה לצרכים האישיים של התלמידים כביטוי לצרכים אמוניים, ההקשבה לדף גמרא ולפרק חומש ולתבונה האנושית המחפשת יישום בחיים של כל אדם (4 שעות).


 1. תורת החיבורים – תורה , נפש, יצירה – השימוש בכלים יצירתיים והפנמתיים בכתה – למוד, סדנה ודיון (4 שעות).


 1. אמונה בשעת מצוקה – גילוי הדיבור האישי, האמוני של כל תלמיד בתקופת ההתבגרות ובשעת משבר אמוני – יישום התכנים והשיטות מהמפגשים הקודמים סביב שאלות האמונה כמחייה את הזהות הפנימית של האדם – לימוד וסדנה (4שעות).

 2. כמו ז'.

 

ההשתלמות תלווה במספר מטלות:

 • צפייה בבית מדרש יוצר ודיווח בקבוצה או בכתב.

 • תיעוד אישי של תגובות למתרחש במפגשים.

 • קריאה ביבליוגרפית.