סדנא לכתיבה יוצרת בעקבות המקורות – יונה דרעי

 

המיוחד בסדנאות ליצירה בבית אב הוא, שהן משלבות ומחברות בין האמנויות השונות (ציור, פיסול, תנועה, מוסיקה וכתיבה) לבין מקורות תורניים. כל אדם יכול לגלות שמחשבותיו, לבטיו הכמוסים ותחושותיו האינטימיות זכו להתייחסות בפסוקי התורה, במשנה, בגמרא, במדרש ובכל מקורות היהדות.

הסדנא מתחילה בהבאת מקור – טקסט, לרוב תורני-מדרשי. לימוד המקור מוביל לנקודה ספציפית של חוויה רגשית – אישית או סיטואציה של דילמה. הכתיבה מתחילה מאותה נקודה או והולכת בעקבות אישיותו של הכותב וצורת כתיבתו. לאחר הכתיבה, מקריא כל משתתף בתורו את אשר כתב, וזוכה לתגובות מהקבוצה ומהמנחה.

הנחייה ודיון - לאור הכתיבה הראשונה ישנן שתי התייחסויות אפשריות לטקסטים שנכתבו

  1. לסגנון הכתיבה – לצורת הכתיבה של הכותב, הפרטי והאישי. כל אחד משמיע בכתיבה שלו את קולו וסגנונו הפרטי. חשוב כמנחה, לסייע לכל כותב לחשוף, לגלות ולזהות את סגנון כתיבתו: אם בפרוזה, אם בשירה, אם במחשבותיו המופשטות - כמו הצייר המצייר על הבד. כל אחד וקולו האישי.

  1. לאישיותו של הכותב - ביחס לדילמה הספציפית שעלתה מתוך המקור שנלמד, בחינת "כל אדם יראה עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", כאילו ה' עזר לו עצמו לצאת העבדות הפרטית שלו לחירות

    במהלך שנה, מתגבשת הקבוצה עד שכל אחד מהמשתתפים מצליח לשפר את כתיבתו ולגלות היכן כוחו בכתיבה, ובד בבד, מכיר צדדים פנימיים באישיותו האמונית מתוך לימוד ויצירה יחד.