בחור יוצא מן הכלל

 

בחוברת שני מאמרים:

  • בחור יוצא מן הכלל  יונדב קפלון.

על הנוער "הדתי לאומי" שלנו – בזיקה למצבם הנפשי-רוחני האמיתי של מחנכיו. מטרת המאמר לנסות לתאר – קצת מזווית פסיכולוגית וקצת מזווית רעיונית – את "מצב הרוח" הלא רשמי והלא מדובר מספיק של מערכת החינוך הדתית לאומית שלנו.

  • חנוך לנער על פי נפשו: הצעה לסדר היום  הרב דוב ברקוביץ. 

על חינוך לאישיות תורנית יוצרת. ניתוח שרשי של הניכור הקיים בחלק ממערכת החינוך הדתית בין תלמידים למחנכים – והצעה לגישה המדגישה את אופי האדם, את חירותו ואת כוחות היצירה שבו, זאת מתוך הווי אמוני תורני.

להזמין פרסום זה נא ללחוץ כאן