מצרף ב

 

מצרף ב מכיל מפרי עבודתם של הצוות הבכיר של ה"מרכז ליהדות יוצרת" ב"מכון מיל"ה" בשנים 1998-2002, וכן דברים של חלק מהמשתתפים בצוותי המחקר של המרכז. מגוון הנושאים והשאיפה לכתיבה בעלת עומק רוחני ואינטלקטואלי כאחד משקפים נאמנה את תהליך הגיבוש וההתמקדות של עבודת המרכז. במרכז התקיימו שיעורים עיוניים וסדנאות יצירה בהם נבדק הקשר בין יצירה ויצירתיות לבין מקורות יהודיים. בין צוות המרכז נמנו מנהלו, הרב דוב ברקוביץ, דבורה נוב, יונדב קפלון, הרב מרק קוסובסקי, אשר דהן, עמית קדם והרב עודד דוד.

 

שלושת השערים של מצרף ב יונקים מהפעילות והמחקר שנעשו בתחומים הר"מ:

 1. התחדשות בלימוד תורה שבעל פה.

 2. יצירתיות בחינוך.

 3. תנועה ומחול.

 4. סדנאות ליהדות ואמנות.

 5. הזיקה בין תורות הנפש ומודעות הגוף.

 

תוכן העניינים


שער ראשון – הקול העצמי

 • כמעיין המתגבר – אדם תורני יוצר – הרב דוב ברקוביץ.

 • הדבקות במשנת הרב קוק – הרב עודד דוד

 • בנימה אישית – התחייבות דתית בימינו-שיחת חברים בצוות הבכיר.

שער שני – גוף ונפש

 • "הגוף מצד תנועתו" כעבודה רוחנית – דבורה נוב.

 • מתוך: אלוקים, האדם וההיסטוריה פרק יב – "המעשה הקדוש" – הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ זצ"ל.

 • גוף ונפש – הרהורים – דר. ברוך כהנא.

שער שלישי – יצירה מחודשת

 • שירים – משתתפי סדנת מנחים של יונדב קפלון.

 • הנחות בדבר אפשרות לידה של אמנות יהודית ישראלית – ד"ר מיכאל סגן-כהן ז"ל.

 • התפתחות המגמה היהודית באמנות הישראלית – אשר דהן.

להזמין פרסום זה נא ללחוץ כאן