טופס תרומה

אשמח לתרום לבית אב ליצירה והתחדשות בתורה. אני מבקש ליעד התרומה למטרה הבאה:
פעילות שוטפת:
בית מדרש תלמוד חי:
מחקר בתחום האמנות והיהדות:
יהדות ואקולוגיה:
הוצאה לאור של ספרים של הרב דוב ברקוביץ:
מילגות ללומדים מעוטי יכולת:
פרטים אישיים
שם פרטי*:
שם משפחה*:
כתובת*:
טלפון בבית:
נייד:
דואר אלקטרוני*:
פרטי התרומה - ברצוני לתרום לעמותת בית אב
סכום של*:
מטבע*:
מצ"ב צ'ק מס*:
בנק*:
 

לבית אב – ליצירה והתחדשות בתורה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסנה.

למעוניינים לקבל פטור ממס לתרומה בארה"ב – יש לשלוח התרומה ל

Central Fund of Israel

 Att.Arthur Marcus 980 6th Ave.-3rd floor New York, New York 10018 

או אל - ג'י מרכוס הגואל 13 אפרת 90435, בליווי מכתב קצר המייעד את התרומה לבית אב בירושלים.


p.e.f
317Madison Ave\Suite 607 New York NY 10017